By

“…Đinh Tỵ (Thổ, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi,...

By

“…Quý Mùi (Mộc, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Hôm nay xem ngay thấy ngày xung của bổn mạng. Nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong...

By

“…Giáp Ngọ (Kim, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Ngày tuổi của bổn mạng. Chớ nên manh động làm càn chỉ rước lấy thất bại, hoặc bị khiển trách, xem...

By

Xem tử vi 12 con giap – Tử vi 12 con giáp Thứ Tư ngày 15/7/2015 “…Đinh Tỵ (Thổ, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Ngày xung của bổn mạng. Có nhiều công...

By

Vận hạn Thứ Tư (15/7/2015) 12 con giap TỬ VI TUỔI MÙI : cuối Tam Tai – Đinh Mùi (Thủy, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Ngày rất dễ hao tài hoặc phải chi trả...

By

Vận hạn Thứ Tư (8/7/2015) 12 con giap TỬ VI TUỔI TỴ : – Kỷ Tỵ (Mộc, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : xem ngày tốt xấu thấy ngày dễ có sự trách oán, phiền...

By

Vận hạn Thứ Tư (1/7/2015) 12 con giáp TỬ VI THỨ TƯ TUỔI NGỌ : – Bính Ngọ (Thủy, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Hôm nay xem tu vi thấy mọi việc không nên...

By

Vận hạn Thứ Tư (24/6/2015) 12 con giáp TỬ VI THỨ TƯ TUỔI TỴ : – Ất Tỵ (Hỏa, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Xem tu vi 2015 thấy có cuộc đi xa hoặc di chuyển,...

By

Xem vận hạn Thứ Tư 12 con giáp (17/6/2015) TỬ VI TUỔI MÙI : cuối Tam Tai – Quý Mùi (Mộc, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Hôm nay xem bói thấy có tin tức của thân...

Xem Thêm
Tags: truc tiep xsmb - xem tử vi năm 2021 | xổ số miền bắc | xem tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm sinh - Phong thuy | lịch âm | coi tuổi | tử vi trọn đời | xem tu vi | XSMB thu 2